Co děláme?

 

 

Jsme tým odborníků se širokou škálou zkušeností v různých oborech, které spojuje nadšení pro změnu, pro nový model zemědělství a souvisejících odvětví. Chceme podporovat transformaci malých a středních podniků (MSP) z lineární na cirkulární produkci.


Naším cílem je přechod od komodit k produktům s vyšší přidanou hodnotou. Při dosahování těchto cílů jsou pro nás zemědělci partnery.
Společně usilujeme o zlepšení kvality potravin a půdy:

Z „ekologického zemědělství“ chceme udělat nový standard.
Udržitelnost už nebude přidanou hodnotou, stane se předpokladem podnikání.

Fakta o zemědělství 

Hlavním důsledkem nadužívání hnojiv na bázi dusičnanů je eutrofizace půdy. Při koncentraci hnojiv a zvířat ve velkých objemech mohou vznikat tzv. „mrtvé zóny“, ve kterých nemůže přežít žádná fauna ani flóra (viz příklady vědeckého výzkumu níže).

Podle vědecké zprávy Evropské komise je přibližně 65–75% půdy v EU kontaminováno přílišným množstvím dusičnanů*. Pokud se stav půdy nezlepší, dojde v následujících letech k přirozenému poklesu zemědělských výnosů.

Covid-19

Věříme, že vzdělání je klíčem k dosažení růstu a pokroku ve společnosti. Tím, že pomáháme dětem získat vzdělání, pomáháme nejen jim a jejich rodinám, ale také celé společnosti. Čím více lidí je vzdělaných, tím více mohou prospěšně přispívat společnosti a životnímu prostředí.

Nedostatek technického vybavení brání mnoha dětem z chudých rodin účastnit se distančního vzdělávání. Tyto děti nemají během současné pandemie přístup k zákonem zaručenému vzdělání.
Společnost Four Leaves Agro vítá iniciativu Nory Fridrichové – Notebooky pro děti rodičů samoživitelů. Je skvělé vidět iniciativu, která pomáhá jak krátkodobě, tak i dlouhodobě.
Společnost Four Leaves darovala ze svých vlastních zdrojů 12 notebooků a zahájila kampaň na propagaci této iniciativy mezi svými partnery.

Dostat se k nám

Four Leaves Agro je obchodní název společnosti Crystal Clear Data BV, Nizozemsko.

Amsterdam, The Netherlands

Praha, Česká Republika

+420 773 46149

Zanechat vzkaz